آب و برق

پنجره واحد سرمایه گذاری

با هدف ایجاد بستر مناسب، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور جذب سرمایه گذاران در استان خوزستان اقدام شد، در رابطه با تحقق این مهم "ستاد جذب و توسعه سرمايه‌گذاری" به رياست استاندار خوزستان و با عضويت روسای سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌های اجرايی ذیربط، نمايندگان تشكل‌های بخش خصوصي و نمایندگان شرکت فناپ در سال 1396 شکل گرفت. "سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه‌گذاری خوزستان" درگاه واحدی برای مراجعه متقاضیان داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری است که با ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه های اجرایی استان، پاسخگویی متمرکز به متقاضیان و سرمایه‌گذارن در تمامی مراحل ایجاد کسب و کار و توسعه آن، در کوتاهترین زمان ممکن ارائه می شود.

فرصت‌های سرمایه گذاری گروه آب و برق

فرصت مشارکت
1
سد و نیروگاه برقابی شور ۱

این پروژه مربوط به احداث سد و نیروگاه برقابی می باشد. این نیروگاه دارای نامی تولید ۵۵ مگاوات برق در ساعت می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
3
نیروگاه سد تالوگ ۱

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه بر روی سد تالوگ ۱ می باشد. این پروژه بر روی رودخانه تالوگ واقع در حوزه آبریز رودخانه کارون اجرا می شود .این نیروگاه دارای نامی تولید ۲۶.۴ مگاوات برق در ساعت می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
5
نیروگاه سد چیتی

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه بر روی سد چیتی می باشد. این پروژه بر روی رودخانه تالوگ واقع در حوزه آبریز رودخانه کارون اجرا می شود. این نیروگاه دارای نامی تولید ۷۸مگاوات برق در ساعت می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
7
نیروگاه سد مخزنی تراز

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه سد مخزنی تراز می باشد.این پروژه بر روی سد مخزنی تراز واقع در ۷ کیلومتری شمال شهر لالی و بر روی رودخانه هرکش اجرا می شود.این نیروگاه دارای ظرفیت نامی ۶۰۰۰ کیلو وات می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
9
نیروگاه مولد مقیاس کوچک ۱۵ مگاواتی

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک ۱۵ مگاواتی پست می باشد.هزینه سرمایه گذاری این پروژه برابر با ۴۸۷ میلیارد ریال و ظرفیت تولید نیروگاه برابر ۱۵ مگاوات در ساعت می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
2
نیروگاه بادی

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه بادی باظرفیت ۵۰ مگاوات می باشد.سرمایه گذاری ثابت موردنیاز برای این پروژه برابر۳.۰۲۵ میلیارد ریال می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
4
نیروگاه سد تالوگ 2

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه بر روی سد تالوگ ۲ می باشد. این پروژه بر روی رودخانه تالوگ واقع در حوزه آبریز رودخانه کارون اجرا می شود .این نیروگاه دارای نامی تولید ۳۰.۴ مگاوات برق در ساعت می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
6
نیروگاه سد شور ۲

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه بر روی سدشور۲ می باشد.این پروژه بر روی رودخانه شورلالی واقع در حوزه آبریز رودخانه کارون اجرا می شود.این نیروگاه دارای نامی تولید ۶۹ مگاوات برق در ساعت می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
8
نیروگاه فتوولتایی ده مگاواتی

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتایی (PV) با ظرفیت ده مگاوات در ساعت می باشد.سرمایه گذاری ثابت موردنیاز برای این پروژه برابر ۵۱۳ میلیاردریال می باشد.این پروژه قابلیت اجرا در بیشتر نقاط استان خوزستان را دارا می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
10
نیروگاه مولد مقیاس کوچک ۲۵ مگاواتی

این پروژه مربوط به احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک ۲۵ مگاواتی پست می باشد.هزینه سرمایه گذاری این پروژه برابر با ۸۰۵ میلیارد ریال و ظرفیت تولید نیروگاه برابر ۲۵ مگاوات در ساعت می باشد.

دریافت کاتالوگدانلود کنید