سامانه الکترونیکی
پنجره واحد سرمایه‌گذاری خوزستان

پنجره واحد،‌ درگاهی است که کلیه فرآیندهای مربوط به اخذ مجوز و فرآیندهایی اعم از استعلامات، مکاتبات و مجوزهای بین‌دستگاهی را در قالب یک سامانه واحد، تجمیع کرده و آن را یکپارچه و استاندارد ارایه می‌کند.

پنجره واحد
support
نیاز به پشتیبانی دارید ؟ ارسال پیام