آدرس: اهواز، خیابان فلسطین کد پستی: 45141-61336
تلفن: 9-33367301 (061)
نمابر: 33620993 (061)
پست الکترونیکی: info (at) ostan-kz.gov.irروابط عمومی و امور بین الملل
تلفن: 3364666 (061)
نمابر: 33367313 (061)
سامانه پیام کوتاه: 3000271


تلفن گویای سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت): 111