نکات ضروری:

* در صورت بروز مشکل در مراحل ثبت نام، آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید.

* در صورت عدم مشاهده پنل ورود کاربر، آدرس "https://indra.pod.ir/ws" را در مرورگر خود Trust نمایید.

* در صورت استفاده از VPN، آن را خاموش نمایید.

{{msg(msgCode.NO_PROCESSES)}}

{{item.scopeTitle}}
{{msg(msgCode.PROCESS_CODE)}} {{$parent.UiInitiatedScope.getProcessData(searchableKey) || (searchableKey)}} {{msg(msgCode.LAST_CHANGE_TIME_PROCESS)}} {{msg(msgCode.ACTION_BUTTONS)}}
{{instanceItem.innerProcessData.processInstanceId}} {{$parent.UiInitiatedScope.getProcessData(convertedContent)||(convertedContent)}} {{ instanceItem.startTime | fanrpDateFormat:'L'}}
{{$parent.UiInitiatedScope.getProcessName(instanceItem.name) || (instanceItem.name)}}
{{instanceItem.innerProcessData.processInstanceId}}
{{$parent.UiInitiatedScope.getProcessData(cardtableDataVo.key) || (cardtableDataVo.key)}}: {{$parent.UiInitiatedScope.getProcessData(cardtableDataVo.convertedContent) || (cardtableDataVo.convertedContent)}}
{{ instanceItem.processTime}} {{ instanceItem.startTime | fanrpDateFormat:'L'}}
{{commentItem.userName}}
{{commentItem.content}}

{{instanceItem.log}}