پنجره واحد سرمایه گذاری

با هدف ایجاد بستر مناسب، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور جذب سرمایه گذاران در استان خوزستان اقدام شد، در رابطه با تحقق این مهم "ستاد جذب و توسعه سرمايه‌گذاری" به رياست استاندار خوزستان و با عضويت روسای سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌های اجرايی ذیربط، نمايندگان تشكل‌های بخش خصوصي و نمایندگان شرکت فناپ در سال 1396 شکل گرفت. "سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه‌گذاری خوزستان" درگاه واحدی برای مراجعه متقاضیان داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری است که با ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه های اجرایی استان، پاسخگویی متمرکز به متقاضیان و سرمایه‌گذارن در تمامی مراحل ایجاد کسب و کار و توسعه آن، در کوتاهترین زمان ممکن ارائه می شود.

فرصت‌های سرمایه گذاری گروه صنعت و معدن

 این پروژه مربوط به احداث یک واحد تبدیل گاز طبیعی به مایع (LNG) می باشد. سرمایه گذاری موردنیاز برای این پروژه ۴۸.۲۴۰میلیارد ریال معادل با ۱.۰۸۲ میلیون دلار می باشد.

 این پروژه مربوط به احداث یک واحد تولید بنزین از متانول (MTG) می باشد. سرمایه گذاری موردنیاز برای این پروژه ۱۶۸۷۵میلیارد ریال معادل با ۵۶۲.۵ میلیون دلار می باشد.

این پروژه مربوط به احداث یک واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های نفتی مایع می باشد. سرمایه گذاری مورد نیاز برای این پروژه ۲۷۳۱۸ میلیاردریال معادل ۶۱۲.۵ میلیون دلار می باشد.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید ابزار پزشکی است که کاربردهای فراوانی در بخش بهداشت و درمان دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۳۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید اتانول از ملاس می باشد.برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۵ نفر در نظر گرفته شده است. 

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید ادوات کشاورزی می باشد.برای این پروژه زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۴ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید اسانس اکالیپتوس می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۱۴ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید اسانس گیاهان دارویی می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۶ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید الیاف کربن است که کاربرد‌های فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع و اشتغالزایی ۵۱ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید ایمپلنتهای پزشکی است که کاربردهای فراوانی در بخش بهداشت و درمان دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۳۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه پربرات سدیم است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۶۲ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید تانن از میوه درخت بلوط است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۳۵ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید خمیرمایه از ملاس می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۲ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید خوراک دام از باگاس می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع  واشتغالزایی ۱۶ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید شمش منیزیم است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۱۱۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید غذای آبزیان می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع  واشتغالزایی ۲۱ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید فنل و نونیل فنل است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۱۲۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید فوم پلی استایرن بازیافتی است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۳۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید فیبرنوری می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۶ نفر در نظر گرفته شده است. 

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید قطعات توربین است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید قطعات سرامیک مغناطیسی است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۵ نفر در نظر گرفته شده است .

 این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید قطعات کامپوزیتی (تراورس راه آهن) است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۸۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۸۰ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید قند مایع از خرما می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۱ نفر در نظر گرفته شده است.

احداث کارخانه تولید قیر سبز است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۷۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید لاست‌فوم است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۵ نفر در نظر گرفته شده است .

 این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید ماهی شور و دودی می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۰ نفر در نظر گرفته شده است.

 این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید ماهی و میگوی سوخاری می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۸ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید نشاسته ذرت می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۱ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید ورق تابلوهای فلکسی و بنر است که کاربردهای فراوانی در صنعت تبلیغات دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۵۵ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کربن فعال و غربال مولکولی کربن است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۲۵ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کود کمپوست می باشد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۸۰۰۰مترمربع و اشتغالزایی ۲۵ نفر در نظر گرفته شده است.

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کک نفتی است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۱۲۰ نفر در نظر گرفته شده است .

این پروژه مربوط به احداث کارخانه فرآوری و تولید محصولات ذرت است که کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۷۵ نفر در نظر گرفته شده است .