پتروشیمی

پنجره واحد سرمایه گذاری

با هدف ایجاد بستر مناسب، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور جذب سرمایه گذاران در استان خوزستان اقدام شد، در رابطه با تحقق این مهم "ستاد جذب و توسعه سرمايه‌گذاری" به رياست استاندار خوزستان و با عضويت روسای سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌های اجرايی ذیربط، نمايندگان تشكل‌های بخش خصوصي و نمایندگان شرکت فناپ در سال 1396 شکل گرفت. "سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه‌گذاری خوزستان" درگاه واحدی برای مراجعه متقاضیان داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری است که با ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه های اجرایی استان، پاسخگویی متمرکز به متقاضیان و سرمایه‌گذارن در تمامی مراحل ایجاد کسب و کار و توسعه آن، در کوتاهترین زمان ممکن ارائه می شود.

فرصت‌های سرمایه گذاری گروه پتروشیمی

فرصت مشارکت
1
تولید آلیاژهای پلیمری

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید آلیاژهای پلیمری است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ مترمربع و اشتغالزایی ۴۵ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
3
تولید پالت پلاستیکی (پالت پلی اتیلن)

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید پالت پلاستیکی است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۸۸۰۰متر مربع و اشتغالزایی ۲۵ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
5
تولید تجهیزات پزشکی یکبار مصرف

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید تجهیزات پزشکی یکبار مصرف است که کاربردهای فراوانی در بخش بهداشت و درمان دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۱۸۰۰متر مربع و اشتغالزایی ۴۸ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
7
تولید سولفات آمونیوم

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید سولفات آمونیوم است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۰۰۰متر مربع و اشتغالزایی۵۲ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
9
تولید فیلمهای پلیمری

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید فیلمهای پلیمری است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و اشتغالزایی ۷۰ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
11
تولید کارت خام اعتباری

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کارت خام اعتباری است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع و اشتغالزایی ۱۰ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
13
تولید کود دی آمونیوم فسفات

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کود دی آمونیوم فسفات است که کاربردهای فراوانی در کشاورزی مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع و اشتغالزایی ۱۴۳ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
15
تولید کود سولفات پتاسیم

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کود سولفات پتاسیم است که کاربردهای فراوانی در کشاورزی مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و اشتغالزایی ۳۵ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
17
کیسه سه لایه و فیلم شرینک

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کیسه سه لایه و فیلم شرینک است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰متر مربع و اشتغالزایی ۲۵ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
2
تولید اسید سولفوریک

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید اسید سولفوریک است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و اشتغالزایی ۱۷ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
4
تولید پت پریفرم

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید پت پریفرم است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۴۴۰۰متر مربع و اشتغالزایی ۱۵ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
6
تولید رزین پلی استر غیر اشباع

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید رزین پلی استر غیر اشباع است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۲۰۰۰متر مربع و اشتغالزایی ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
8
تولید فومهای پلیمری (فوم نرم پلی یورتان)

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید فومهای پلیمری (فوم نرم پلی یورتان) است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۲۰۰۰متر مربع و اشتغالزایی ۱۷ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
10
تولید قطعات پلی یورتان

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید قطعات پلی یورتان است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع و اشتغالزایی ۶۰ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
12
تولید کود اوره با پوشش گوگردی

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کود اوره با پوشش گوگردی است که کاربردهای فراوانی در کشاورزی مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۸۸۰۰ متر مربع و اشتغالزایی ۳۵ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
14
تولید کود سوپر فسفات تریپل

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید کود سوپر فسفات تریپل است که کاربردهای فراوانی در کشاورزی مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۱۱۰ هزار متر مربع و اشتغالزایی ۸۸ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید
16
ورقهای ژئوممبران

این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید ورقهای ژئوممبران است که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. برای این پروژه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و اشتغالزایی ۳۰ نفر در نظر گرفته شده است.

دریافت کاتالوگدانلود کنید