راهنمای سیستم

راهنمای سیستم

معرفی و راهنمای استفاده از سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خوزستان

جهت آشنایی با نحوه استفاده از سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خوزستان می‌توانید فایل آموزشی را دانلود کنید و همچنین فیلم آموزشی را مشاهده نمایید.

download 1


راهنمای دسترسی سریع به سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خوزستان

به منظور دسترسی سریع به سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان خوزستان، می توانید از طریق فیلم آموزشی زیر اقدام فرمایید.